ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ରହିଥାଏ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତି ?? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିଭିର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ବେଶରେ ଥିବା ମୂର୍ତି ଦେଖିଥିବେ I ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ପୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କାହିଁକି ରହିଛି I ତେବେ ରୁଷି ମୁନି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଭଗବାନ ଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଣ ନେବା ଉଚିତ ,ଯେତେବେଳେ … Read more ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ରହିଥାଏ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତି ?? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ