ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ରହିଥାଏ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତି ?? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିଭିର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ବେଶରେ ଥିବା ମୂର୍ତି ଦେଖିଥିବେ I ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ …

ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ରହିଥାଏ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତି ?? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ Read More