ଆଉ ରହିବନି ଅନ୍ଧାର ,ମହାକାଶ ରେ ଛଡ଼ାଯିବ କୃତ୍ରିମ ଜହ୍ନ ,ସଫଳତା ପାଇସାରିଲେଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ

0

ଦିନ ଥିଲା ଜହ୍ନ କୁ ମଣିଷ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା କରୁଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି ଭଗବାନ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜହ୍ନମାମୁ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ମଣିଷ ପାଦ ରଖିଛି I ପୃଥିବୀ ପରି ଜହ୍ନ ରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରି ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ସହିତ I ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ରେ ପୁଣି ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବିରଳ I ଆକାଶ ରେ କୃତ୍ରିମ ଜହ୍ନ ଛଡା ଯିବ I ଦିନ ସରିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଜହ୍ନ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ମାଡିଆସେ କେବଳ ପୁର୍ଣିମା ରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଥାଏ I

I ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପୁର୍ଣିମା ହେବ I ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରହିବନି I ଏମିତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ Iମହାକାଶ ରେ କୃତ୍ରିମ ଜହ୍ନ ଛଡ଼ାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଅନ୍ଧକାର କୁ ଦୂରେ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ରେ ଆଲୋକିତ କରିବ I ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତ ଅଂଚଳ ରେ ନୁହେଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଂଚଳ ରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଇନା ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି I

ଚାଇନା ର ଚେଙ୍ଗଡୁ ଏରୋସ୍ପେସ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି I ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚୀନ ର ଚେଙ୍ଗଡୁ ଅଂଚଳ ରେ 2020 ରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଜହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାକାଶ ରେ ପ୍ରଥମ ଜହ୍ନ ପରି ଏକ ସାଟେଲାଇଟ ଛଡ଼ାଯିବ I

ଏହା ର ପାରିପାର୍ଶିକ ଅବସ୍ଥିତି ସଫଳତା ପରେ ପୁନର୍ବାର 2022 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୃତ୍ରିମ ଜହ୍ନ ଛଡାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି I ଏହା ସଫଳତା ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣେଇବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି I

ଯଦି ଏହା ସଫଳତା ପାଇଯାଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ରେ ଚିନ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ I

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here